Ulotka reklamowa
składana A5/A6
Prywatnego Gabinetu
Chirurgicznego
Dr Godzisława
Chumińskiego