Teczka
firmowa
Farutex
(zaopatrzenie
gastronomii
w żywność)